Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 19 July 2018

Ensiklopedia Akhlak Rasulullah ~ Dr. Norhanisah Senin, Dr. Siti Fairuz Ramlan, Yusuf Hawasy, Faiz Muhamad

(SEM & SS) RM75.00 > RM66.00

Akhlak merupakan cerminan daripada pancaran keimanan yang telah meresapi dan menepati dalam hati seseorang. Oleh sebab itu, akhlak yang lahir daripada seseorang merupakan tindak balas automatik daripada minda bawah sedarnya tanpa boleh dibuat-buat. Jika baik imannya, maka baik akhlaknya. Begitulah sebaliknya.