Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Monday 2 July 2018

Membumikan Syariah ~ Mohd Daud Bakar

(SEM & SS) RM25.00 > RM22.00
Syariah bukan hanya soal hukum halal dan haram, dosa dan pahala atau itu boleh dan ini tidak boleh. Akan tetapi, syariah ialah solusi pratikal yang mesti diambil faedah dan manfaatnya secara berterusan. Ia melangkaui bidang kewangan, perubatan, pengurusan aset, kemasyarakatan, politik, rakyat, undang-undang, kebajikan dan sebagainya.

Kita mesti melihat syariah bergerak dan memainkan peranan penting yang berkesan ke arah hasil yang positif dan berimpak tinggi untuk semua pihak.