Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Monday 30 December 2019

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25 ~ HAMKA

(SEM & SS) RM25.00 > RM22.50

Surah fussilat (DIPERJELAS)
Tentang Tibanya Sa’at

Surah asy-syura (MUSYAWARAH)
Kesatuan Agama
Kalau Sudah Percaya Jangan Banyak Bicara
Tanda-Tanda Kebesaran Allah Amat Banyak Sekali
Perkembangan Manusia
Turunnya Wahyu

Surah aZ-ZUKHRUF (HIASAN)
Al-Qur’an yang Berbahasa Arab
Kepercayaan yang Kacau
Tebalnya Kesesatan Manusia!
Kebahagiaan Nikmat Syurga

Surah aD-DUKHAAN (ASAP YANG TEBAL)
Malam yang Berkah
Kebenaran Tetap Menang
Kembali kepada Quraisy

Surah al-jathiyah (YANG BERLUTUT)
Bertuhankan Hawa Nafsu
Kaum Dahri