Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Monday 30 December 2019

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24 ~ HAMKA

(SEM & SS) RM25.00 > RM22.50
Surah az-zumar (BATU BESAR)
Disuruh Mempertimbangkan Baik-Baik
Perhambaan kepada Allah Secara Ikhlas
Taghut
Sebaik-baik Kata
Engkau Akan Mati
Kepercayaan Asli
Di antara Mati dan Tidur
Sikap Manusia
Jangan Putus Asa dari Rahmat Allah!
Kembalilah kepada Allah!
Manusia Tidak Insaf Terhadap Allah

Surah ghafir (YANG MAHA PENGAMPUN)
Hubungan Malaikat dengan Orang yang Beriman
Kemurkaan-Ku dan Kemurkaanmu!
Menghadapi Hari Kiamat
Katak di Bawah Tempurung
Siapa Dapat Menolak Bencana Allah?
Pertengkaran Penghuni Neraka
Masalah Penciptaan!
Beberapa Sifat Kebesaran Allah
Mereka yang Mendustakan Al-Kitab