Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 10 December 2020

Hadith-Hadith Sains: Fakta & Bukti Ilmiah Dalam Hadis Nabi Muhammad s.a.w ~ Abdul Syukur Al-Azizi

(SEM & SS) RM14.00 > RM12.60

Sebagaimana Al-Quran, hadith terbukti sarat dengan informasi tentang sains dan teknologi.

Fakta-fakta tentang sains dan teknologi yang ada di dalam hadith itu biasanya disebutkan secara tersirat dalam pelbagai penjelasan tentang
akidah dan keimanan. Itulah sebabnya, isi dan ajaran yang terdapat dalam hadith akan selalu selari dengan perkembangan zaman.

Dalam buku ini, terdapat lebih dari 15 hadith yang kebenaran kandungannya dibuktikan oleh
sains. Selain itu, diulas pula beberapa kisah ilmuan bukan Muslim yang memutuskan untuk memeluk Islam selepas meneliti beberapa
kandungan hadith dari kaca mata sains. Kerana itu, segeralah miliki buku ini, dan temukan bukti-bukti sains dalam hadith-hadith Nabi
Muhammad s.a.w.