Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 10 December 2020

Mendidik Peribadi Anak Dengan Akhlak Nabi ~ Muhammad Zulian Alfarizi

SEM & SS) RM15.00 > RM13.50

Keteladanan Rasulullah dapat dijadikan sebagai inti dan sumber pembelajaran pendidikan karakter. Ini kerana, sumber pendidikan karakter ialah berperilaku, bersikap, dan bertutur kata yang baik. Tidak hanya itu, pendidikan karakter juga membimbing murid supaya mudah bergaul tetapi tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Antara Kandungan:
Bab 1 Karakter Nabi Muhammad sebagai Peribadi Muslim
A. Nabi Muhammad Mengajarkan Ketakwaan
B. Nabi Muhammad Mengajarkan Kesederhanaan
C. Nabi Muhammad Mengajarkan Berkasih Sayang
D. Nabi Muhammad Mengajarkan Kedermawanan

Bab 2 Karakter Nabi Muhammad sebagai Pemimpin
A. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Menjadi Pemimpin yang Kuat Pendirian
B. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Menjadi Pemimpin yang Melayani Masyarakat
C. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Menjadi Pemimpin Teladan Semua Orang
D. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Menjadi Pemimpin yang Adil

Bab 3 Karakter Nabi Muhammad sebagai Seorang Ahli Perniagaan
A. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Bekerja Keras
B. Nabi Muhammad Mengajarkan Kejujuran
C. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Menjaga Hak-Hak Pelanggan
D. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Tidak Memandang Rendah Perniagaam Orang Lain

Bab 4 Karakter Nabi Muhammad sebagai Pemimpin Rumah Tangga
A. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Pendidikan yang Penuh Kasih Sayang
B. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Keramahan
C. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Keteladanan