Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Wednesday 24 March 2021

Tafsir Ayat Ahkam: Berdasarkan Ayat Pilihan Popular ~ Zulkifli Mohd Yusof

(SEM & SS) RM35.00 > RM33.00

Al-Quran adalah kitab pedoman hidup insani. Bimbingan dan panduan untuk beroleh kejayaan, ketenangan dan kemakmuran hidup atas landasan yang benar. Kitab Al-Quran mengandungi peraturan, bimbingan, panduan untuk diamalkan oleh setiap Muslim dari pelbagai strata kehidupan individu dan sosial. Mematuhi setiap peraturan, hukum hakam dan larangannya adalah wajib tanpa sebarang kompromi.

Buku Tafsir Ayat Ahkam ini menghuraikan secara terperinci dan menyeluruh ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peraturan dan hukum-hakam. Setiap huraian disertakan dengan sebab-sebab penurunan ayat (asbabul nuzul), makna perkataan terpilih, keterangan keseluruhan secara umum dan pengajaran yang diperolehi daripada setiap ayat. Dengan bahasa yang ringkas tetapi padat berserta contoh semasa dan sejarah Islam, penulis berupaya mengupas setiap keterangan dengan pendekatan yang memikat dan mudah difahami.

Perbahasan hukum-hukum dalam buku ini adalah daripada sudut pandangan aliran pendapat Shafie yang menjadi pegangan masyarakat beragama di Malaysia. Beberapa pendapat dari kalangan mazhab lain juga ditonjolkan untuk tujuan perbandingan bagi menunjukkan keluasan yang terdapat di dalam Islam dan bukan bertujuan mematahkan pendapat mana-mana mazhab dalam Fiqh Islam.

Kandungan:
Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 164
Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 183-187 19
Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 219-220 65
Tafsir Surah Ali-Imran 28-29 83
Tafsir Surah An-Nisa’ Ayat 1-4 101
Tafsir Surah An-Nisa’ Ayat 5-6 115
Tafsir Surah An-Nisa’ Ayat 34-36 131
Tafsir Surah An-Nisa’ Ayat 58-59 159
Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 33-35 177
Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 38-40 193
Tafsir Surah At-Taubah Ayat 17-18 213
Tafsir Surah At-Taubah Ayat 60 227
Tafsir Surah At-Taubah Ayat 122-123 241
Tafsir Surah An-Nahl Ayat 125-128 259
Tafsir Surah Al-Hajj Ayat 77-78 281