Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Tuesday 3 August 2021

Ringkasan Kehidupan Awal Muallaf ~ Dr. Mohammad Nidzam Abdul Kadir

(SEM & SS) RM20.00 > RM19.00

Kehidupan insan sentiasa berubah. Peraturan yang menyusahkan akan menyukarkan insan secara dasar. Maka untuk menjadikan Islam sebagai agama yang fleksibel dengan suasana semasa, buku tentang Ringkasan Kehidupan Awal Muallaf dalam Fiqah Muallaf dihasilkan. Buku ini adalah tulisan semula kepada buku Fiqh Muallaf.

Ia disusun dan disesuaikan dengan situasi semasa untuk menjadi panduan kepada Muallaf dalam kehidupan awal mereka ke arah yang lebih baik dan dapat membentuk personaliti atau keperibadian mereka sebagai Muslim sejati.