Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Friday, 8 July 2022

Pendidikan Keimanan Dan Akhlak ~ Dr. Abdullah Nasih Ulwan, Isfadiah Mohd Dasuki

(SEM & SS) RM45.00 > RM44.00

Asas kekuatan diri dan kejayaan seorang Muslim adalah memenuhi tuntutan fitrah yang memerlukan iman dan akhlak dalam kehidupan. Pemahaman iman yang kukuh dan keindahan akhlak tidak akan terbina dalam masa sehari pada anak-anak. Ibu bapa sebagai guru pertama perlu maklum apakah akhlak yang perlu diberikan penekanan kepada mereka sebagai bimbingan dan panduan. Oleh itu, ketahui bagaimana cara Rasulullah s.a.w. dan Islam mendidik anak-anak yang masih kecil dalam membina iman dan memperelok akhlak.

Pendidikan Anak-Anak dalam Islam, dirombak dan disusun semula sehingga dibahagikan kepada empat jilid. Dalam Jilid kedua ini:
Pendidikan Keimanan dan Akhlak memfokuskan kepada proses menerapkan dua pendidikan utama kepada anak-anak iaitu pendidikan iman dan pendidikan akhlak.
Kaedah Mendidik Anak yang Efektif
Tanggungjawab Pendidikan Iman
Tanggungjawab Pendidikan Akhlak
Faktor-Faktor Keruntuhan Akhlak Anak dan Cara-Cara Mengatasinya