Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Friday 8 July 2022

Pendidikan Psikologi Mental dan Fizikal ~ Dr. Abdullah Nasih Ulwan, Isfadiah Mohd Dasuki

(SEM & SS) RM45.00 > RM44.00

Pada usia anak yang semakin meningkat, minda mereka mula menerima ilmu-ilmu kehidupan dunia. la menjadi tanggungjawab besar ibu bapa kepada anak dengan memberikan pendidikan yang baik bagi mengisi pemikiran, pergerakan dan perasaan psikologi mereka. Islam turut mewajibkan setiap orang yang beriman menuntut ilmu kerana Allah berfirman dalam al-Quran. "Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?" (Surah az-Zumar, ayat 9)

Pendidikan Anak-Anak dalam Islam, dirombak dan disusun semula sehingga dibahagikan kepada empat jilid. Dalam jilid ketiga ini: Pendidikan Psikologi, Mental, dan Fizikal memfokuskan kepada proses memenuhi keperluan pendidikan psikologi, memahami keperluan pendidikan mental, dan melengkapkan keperluan pendidikan fizikal anak-anak.
Tanggungjawab Pendidikan Mental
Saranan Penting dalam Konteks Pendidikan
Tanggungjawab Pendidikan Jasmani
Tanggungjawab Pendidikan Psikologi