Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Friday 5 August 2022

30 Teknik Tepat Tadabbur Al-Quran ~ Karya Bestari

(SEM & SS) RM24.00 > RM23.00

Naskhah ringkas ini menjelaskan teknik-teknik sebenar untuk mendalami dan menghayati isi kandungan al-Quran. Ia membantu dalam usaha untuk pemahaman dan pengamalan al-Quran itu sendiri. Seterusnya dapat menghubungkan hati dengan kalam Tuhan dan berinteraksi dengannya.

Bonus: 11 Contoh Israiliyyat Dan Kisah Palsu

KUNCI TADABBUR AL-QURANMENJAGA ETIKA TILAWAH: Bersuci, membaca isti’azah dan basmalah serta mengosongkan hati daripada hal-hal lain.
KEPERCAYAAN YANG MUTLAK: Meyakini setiap nas al-Quran dan menundukkan perkara yang berbeza daripada kandungannya.
MENAMBAHKAN ILMU PENGETAHUAN: Menguasai dasar-dasar atau asas-asas ilmu tafsir untuk memahami penjelasan ayat.
MENELITI ASPEK REALITI AYAT: Menjadikan ayat al-Quran sebagai titik tolak bagi solusi kehidupan.
MENGAMATI SECARA TERPERINCI: Melihat rangkaian ayat, susunan dan lafaz-lafaz yang memerlukan perincian yang tepat.