Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Friday 16 August 2019

25 Nabi Allah Yang Wajib Kita Kenal ~ Ustaz Ibnu Selamat

(SEM & SS) RM37.00 > RM33.30

ALLAH BERFIRMAN TENTANG PENGUTUSAN PARA NABI DAN RASUL DALAM AL-QURAN:
" Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana dengki antara mereka sendiri.

Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." (Surah al-Baqarah [2] : 213)

25 Nabi Allah yang Wajib Kita Kenal mengungkap kisah pada nabi dan rasul yang ada disebut dalam al-Quran. Semoga kehadiran buku ini dapat menambahkan pengetahuan ilmu kita dan meneguhkan iman serta kecintaan kita kepada para nabi Allah. Amin