Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 21 January 2021

Membongkar Keindahan & Keunikan Kota Warisan Dunia ~ Syed Mahadzir Syed Ibrahim

(SEM & SS) RM38.90 > RM35.00

Keindahan dan keunikan kota warisan dunia kebanyakannya adalah Tapak Warisan Dunia UNESCO yang dicalonkan dan mendapat pengesahan untuk dimasukkan ke dalam senarai yang dikendalikan oleh Program Warisan Dunia Antarabangsa UNESCO yang ditadbir oleh Jawatankuasa Warisan Dunia UNESCO.

Kota-kota warisan ini telah mendapat dana dari Dana Warisan Dunia yang ditubuhkan di bawah Konvensyen Perlindungan Warisasn Budaya dan Semula Jadi Dunia yang dipersetujui oleh Persiadangan Am UNESCO pada 16 November 1972. Kebanyakan kota-kota ini mempunyai 'nilai sejagat luar biasa ' atau outstanding universal value serta melambangkan mahakarya yang mencerminkan daya kreatif dan kecerdasan manusia serta nilai yang berpengaruh secara signifikan terhadap budaya, menunjukkan keutamaan pada nilai-nilai kemanusiaan yang tidak berubah selama berkurun-kurun waktu tertentu dalam hal seni bina, teknologi, seni monumental, tatakota atau reka bentuk muka bumi, mengandungi perincian atau bukti bahawa pernah ada ritual peradaban pada masa lampau yang tersisa atau telah lenyap.

Wujudnya rasa kekaguman pada sebuah bangunan, seni bina atau teknologi yang memiliki penggambaran tentang tahapan penting dalam sejarah peradaban manusia , wujudnya rasa kekaguman pada sebuahtempat tinggal, tanah , atau perairan yang dapat melambangkan budaya atau interaksi manusia dengan lingkungan , khususnya yang masih terpelihara terhadap perubahan zaman yang siknifikan , dan memiliki kaitan yang erat pada suatu peristiwa atau tradisitertentu , dari aspek pemikiran , kepercayaan , artistik dan sastera.